07/06/2013 – Πρόσβαση στα παλιά σας μηνύματα

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί υπάρχουν οδηγίες για όσους επιθυμούν πρόσβαση στα μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στην παλιά υποδομή

Η πρόσβαση στα παλιά μηνύματα θα διακοπεί στις 30/06/2013

06/06/2013 – Η μετάβαση ολοκληρώθηκε

H μετάβαση της υποδομής αλληλογραφίας ολοκληρώθηκε. Σημειώστε ότι τα στοιχεία πρόσβασης στο webmail είναι πλέον αυτά που έχετε στην Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου (ίδια με υπηρεσίες όπως Εύδοξος, VPN, κλπ). Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να ακολουθήσετε τον κατάλληλο σύνδεσμο μέσα από το webmail. Για αλλαγή κωδικού στην Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου μπορείτε να μπείτε στο https://myaccount.uoc.gr ή να απευθυνθείτε στη γραμματεία.

31/05/2013 – Η μεταφορά παρατάθηκε έως τις 06/06

Παρά την έγκαιρη προειδοποίηση, πολλοί χρήστες ζήτησαν περισσότερο χρόνο για να μεταφέρουν τα μηνύματα που διατηρούν στην τρέχουσα υποδομή. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων και για την όσο είναι δυνατόν πιο εύρυθμη μετάβαση στη νέα υποδομή, δίνεται τελική παράταση για τη μεταφορά μέχρι τις 06/06 13:00. Στις 06/06 και ώρα 13:00 θα σταματήσει να λειτουργεί ο υπάρχων διακομιστής αλληλογραφίας, και θα ενεργοποιηθεί ο νέος με ταυτοποίηση μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας Καταλόγου - LDAP.

28/04/2013 – Χρονοδιάγραμμα Μεταφοράς υποδομής

Η ενεργοποίηση της νέας υποδομής αλληλογραφίας του τομέα έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 31/05.

Στη νέα υποδομή θα υποστηρίζονται μόνο λογαριασμοί που υπάρχουν στην Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου. Για να ελέγξετε τα στοιχεία πρόσβασής σας στην Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου (LDAP), μπορείτε να δοκιμάσετε άλλες υπηρεσίες με την ίδια ταυτοποίηση, όπως το VPN: http://www.cc.uoc.gr/?q=vpn_gr . Για οποιαδήποτε σχετική απορία επικοινωνήστε με το helpdeskcc.uoc.gr .

08/04/2013 – Μεταφορά υποδομής

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών του τομέα edu.biology.uoc.gr, έχει προγραμματιστεί η μετάβαση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε νέα υποδομή, η οποία θα ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Νεότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν εντός του Απριλίου, μαζί με το ακριβές χρονοδιάγραμμα των αλλαγών.

Δυστυχώς δεν θα διατηρηθούν λογαριασμοί αποφοίτων που εξυπρετούνταν κατ' εξαίρεση μέχρι σήμερα.

Η τρέχουσα υποδομή θα διατηρηθεί για αρχειακούς λόγους και για να δοθεί σε όλους τους χρήστες επαρκής χρόνος να μεταφέρουν τα δεδομένα τους τουλάχιστον μέχρι και τις 30/06.

Για οποιαδήποτε σχετική απορία επικοινωνήστε με το helpdeskcc.uoc.gr .
     Copyright © 2006 Υπολογιστικό Κέντρο